STORNO POPLATKY LETNÍCH PŘÍMĚSTKÝCH TÁBORŮ


Do kdy je potřeba tábor uhradit?

Platbu je nutné uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů od přihlášení, a to převodem na účet 2102345527/2010.

Pokud tábor začíná dříve než 5 dní po přihlášení, je nutné platbu uhradit před jeho začátkem a pro jistotu nám přinést nebo poslat potvrzení o platbě pro případ, že platba nedorazí včas.

Platbu zašlete na číslo účtu: 2102345527/2010

Variabilní symbol: zaslán v emailu

Do poznámky pro příjemce platby uveďte jméno dítěte

Pokud potřebujete prodloužit lhůtu pro zaplacení či platbu rozložit, obraťte se na nás na e-mailu vsestranak@gmail.com.

Sourozenecká sleva (příměstský tábor)

Pokud přihlašujete na příměstský tábor sourozence, máte nárok na 400,- slevu. Je třeba vyplnit přihlášku za každé dítě zvlášť. Pokud chcete slevu uplatit, informujte nás prosím prostřednictvím emailu. Obratem Vám zašleme pokyny k platbě. Sleva platí pouze pro letní příměstské tábory.

Storno poplatky (příměstský tábor)

  • 30 a více dnů před začátkem tábora vracíme 100 % z celkové ceny.

  • 15-29 dní před začátkem tábora vracíme 100 % z částky v případě, že dítě onemocní nebo se zraní (dokládá se potvrzením lékaře). Při zrušení tábora z jiného důvodu vracíme 50 % z celkové ceny.

  • 14 a méně dní před začátkem tábora již peníze nevracíme (pokud nejde o nemoc či zranění). V případě, že dítě onemocní/zraní se před nástupem na tábor nebo v den začátku tábora (nutné potvrzení lékařem) je účtován poplatek ve výši nákladů na 1. den a zbytek z celkové částky je vrácen na Váš účet.

  • Pokud dítě onemocní/zraní se v průběhu tábora, vracíme poměrnou část. 


STORNO POPLATKY ZIMNÍCH TÁBORŮ


Do kdy je potřeba tábor uhradit?

Platbu je nutné uhradit nejpozději do 14 dnů od přihlášení, a to převodem na účet 2701671543/2010.

Pokud tábor začíná dříve než 5 dní po přihlášení, je nutné platbu uhradit před jeho začátkem a pro jistotu nám přinést nebo poslat potvrzení o platbě pro případ, že platba nedorazí včas.

Platbu zašlete na číslo účtu: 2701671543/2010

Variabilní symbol: zaslán v emailu

Do poznámky pro příjemce platby uveďte jméno dítěte.

Pokud potřebujete prodloužit lhůtu pro zaplacení či platbu rozložit, obraťte se na nás na e-mailu vsestranak@gmail.com.

Storno poplatky (zimní tábor)

  • 30 a více dnů před začátkem tábora vracíme 100 % z celkové ceny.

  • 15-29 dní před začátkem tábora vracíme 100 % z částky v případě, že dítě onemocní nebo se zraní (dokládá se potvrzením lékaře). Při zrušení tábora z jiného důvodu vracíme 50 % z celkové ceny.

  • 14 a méně dní před začátkem tábora již peníze nevracíme (pokud nejde o nemoc či zranění). V případě, že dítě onemocní/zraní se před nástupem na tábor nebo v den začátku tábora (nutné potvrzení lékařem) je účtován poplatek ve výši nákladů na 1. den a zbytek z celkové částky je vrácen na Váš účet.

  • Pokud dítě onemocní/zraní se v průběhu tábora, vracíme poměrnou část.